Voorstelling

Paul - Sylvie - Tom - Evelien
Wij zijn Paul Degrande en Sylvie Aers.

Evelien en Tom zijn onze 2 kinderen.

Onze hoeve bestond reeds in de 19° eeuw. Sinds 1933 wordt ze uitgebaat door de familie Degrande.

Wij zijn de 3° generatie. Op die tijd is er al heel wat veranderd. Mijn ouders zaten niet direct in de stiel,

maar ik blijk dezelfde genen te bezitten als mijn grootmoeder die boerin was in hart en nieren.

Tijdens de schoolvakanties en in de weekends konden vader en moeder me altijd vinden bij de buren die
natuurlijk … landbouwers waren.

Na mijn middelbare studies koos ik dan ook bijna automatisch voor een diploma A1 landbouw.

Toen ik mijn eindexamens aflegde, was ik al gehuwd met Paul die in 1990 het melkvee- en vleesveebedrijf

van zijn ouders had overgenomen.

Twee jaar later begonnen we ook voor eigen rekening de varkenskweek.

Van bij het begin waren we vastbesloten om de dieren op een natuurlijke wijze groot te brengen.

Alle dieren worden hier bij ons op de boerderij geboren.

Door zelf de dieren groot te brengen hebben we alles onder controle.

Onze gronden worden gebruikt om het voedsel voor de dieren te produceren, zoals gras, maïs, voederbieten,

graan, stro, hooi, …

Oorspronkelijk had ik geopteerd om gedeeltelijk buitenshuis te gaan werken. Zo gaf ik o.a. rondleidingen en

praktijklessen in ’t zuivelcentrum te Drongen (melkverwerking was immers mijn specialisatie).

Maar al vlug ondervonden we de nadelen. Een job combineren met het werk op de hoeve is zeer moeilijk.
De dieren hebben immers permanent een oppas nodig; zo kan je vb. een koe niet laten kalven na 16 uur.
De beslissing om thuis te blijven was vlug genomen. We zouden het bedrijf wat uitbreiden. Maar hoe?

Melkvee was onmogelijk door de quota, de varkens waren slecht aan prijs, …

Bovendien wilden we meer dan enkel maar produceren en produceren.

We zochten naar een alternatieve teelt die ook een meerwaarde kon betekenen voor de consument.

Ook wilden we een nauwer contact met die consument.

De keuze viel op struisvogels. Ik knipte reeds bij het zoeken naar een onderwerp voor mijn thesis, alle artikels uit
over struisvogels. De durf om effectief dat onderwerp aan te snijden ontbrak me nog. Toch bleef het kriebelen.

Ergens in 1993 ben ik dan uiteindelijk verliefd geworden op de struisvogels.

Samen met Paul en mijn spaarcenten bezocht ik een bedrijf.

Nog diezelfde avond belde ik terug om mijn eerste jong trio (één haan en twee hennen) te bestellen.
Waar we hadden verwacht om ergens in 1995 onze eerste eieren te rapen, zorgden geslachtsperikelen voor
een jaar uitstel. De intussen bijna 4 jaar oude haan kon in 1996 eindelijk met brio zijn huiswerk maken.

Eén van de hennen startte in juni met de leg van het eerste van haar 50 eieren en die waren allemaal bevrucht.

Zo was ook Paul definitief gewonnen voor de struisvogelhouderij.
Ondertussen kwamen er nog een aantal trio’s bij, zodat we nu een 16-tal moederdieren hebben.

De eieren worden gedurende 14 dagen opgespaard en worden dan naar een erkende broeierij gebracht.

Na een 6-tal weken komen de kuikens uit. De onbevruchte eieren worden uitgekuist en verkocht als
decoratiemateriaal, om te beschilderen, …

Ook de schelpen van de eieren waaruit de kuikens komen worden gebruikt om vb. bloemstukken te maken, …

De kuikens worden vanaf de 1° dag hier bij ons opgekweekt. De opfok tot 3 maanden vraagt veel werk en

aandacht, maar al doende leer je. Het duurt ongeveer een jaar eer je een slachtvogel hebt die 100 kg weegt.
Per jaar kweken we een 70-tal vogels op die allemaal thuis worden versneden en verkocht.

In 2001 is de verkoop gestart van rundvlees, varkensvlees en struisvogelvlees in onze nieuwgebouwde hoeveslagerij.

Deze voldoet aan alle wettelijke normen en ze isgoedgekeurd door het IVK, de eetwareninspectie en alle

andere officiële instanties.

Persoonlijk staan we borg voor de kwaliteit van het vlees, de netheid en de zorg voor de hygiëne

tijdens de verwerking. Ook aan de verpakking wordt er veel zorg besteed.

Vroeger kon men alleen vers vlees verkrijgen op bestelling op bepaalde tijdstippen.

Maar na het behalen van het diploma slager / spekslager is er in oktober 2003 gestart met de

wekelijkse verkoop van vers vlees en vleeswaren.

De verpakking zal afgestemd worden op de vraag van de klant. Naast het vlees, wat ons belangrijkste

product is, worden ook de struisvogelhuiden verwerkt. De huiden worden gelooid, gekleurd en

verwerkt tot verschillende lederwaren.

Zo kunnen wij u struisvogellederen handtassen, riemen, geldbeugels, … aanbieden in alle kleuren,

vormen en formaten aan aan betaalbare prijzen.

Heeft u zelf een model of kiest u er een bij ons, alles wordt op maat gemaakt.

Om ons assortiment te vervolledigen verkopen wij ook cosmetica gemaakt op basis van struisvogelolie zoals

dagcrème, handcrème, shampoo, douchegel, …en Zuid-Afrikaanse wijnen die perfect passen bij ons vlees

Het is de bedoeling om u verse en kwaliteitsvolle producten aan te bieden. Bovendien is het vlees afkomstig

van dieren die op een natuurlijke wijze gegroeid zijn op onze hoeve met voeders afkomstig van onze akkers.

Struisvogelvlees is bovendien vetarm en cholesterolarm.

Het is dus gezond, lekker en mals vlees.

Voor alle inlichtingen

Paul en Sylvie Degrande - Aers

Vellare 95

9920 Lovendegem

tel/fax : 09/372.81.21   -   e-mail